facebook
English

www.gavroche-bg.org

Цветанка Павлова Ковачева

Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Ковачева е преподавател по математика в Технически университет – Варна, секция „Математика”, Департамент за обучение по математика и езиково обучение. Преподава математика, статистика и моделиране. 
Член е на Съюза на българските математици и на Съюза по автоматика и информатика.
От няколко години тя е в контакт с децата, лишени от родителски грижи в сдружение „Гаврош” и с неговото ръководство. За нея благотворителна дейност е привилегия за всеки и изгражда здрави ценности.
От 2012г. е член на управителния съвет на сдружението.