facebook
English

www.gavroche-bg.org

За нас


Сдружение "Гаврош" е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1994г. от група инициативни граждани от гр. Варна, загрижени за съдбата на децата, останали без дом и родителска грижа.
Предмет на дейност: предоставяне на комплексни грижи и услуги на деца и младежи в риск от Варна и региона.

 

За дарение:
BG47 PRCB 9230 1034 1307 10
BIC PRCBBGSF


Допълнителни файлове