facebook
English

www.gavroche-bg.org

За нас


Сдружение "Гаврош" е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1994г. от група инициативни граждани от гр. Варна, загрижени за съдбата на децата, останали без дом и родителска грижа.
Предмет на дейност: предоставяне на комплексни грижи и услуги на деца и младежи в риск от Варна и региона.

 

За дарение:

Обединена българска банка АД

BG69UBBS81551060182507

 


Допълнителни файлове