facebook
English

www.gavroche-bg.org

Полезни връзки

 

Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg
Министерство на образованието и науката:
www.minedu.government.bg
State Agency for Child Protection: 
www.sacp.government.bg
Асоциация “Анимус”, България: 
www.animusassociation.org
Работилница за граждански инициативи, България:
www.wcif-bg.org
Фондация за развитие на предприемачеството: 
www.fed-bg.org
Спасете децата, България: 
www.scukbulgaria.org

Сдружение "САМАРЯНИ": www.samaritans.bg


Български донорски форум
Български Хелзинкски Комитет 
Български червен кръст 
Дружество за Обединените нации в България

Национално сдружение на общините в Република България
Помощ за благотворителността в България
Ресурсен център на неправителствените организации в България 
Фондация Междуетническа инициатива за човешки права
Фондация “Отворено общество” 

Организация на Обединените Нации 
Програма на ООН за развитие 

Световна банка  

ДОКЛАДИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА

Свят подходящ за деца 

Европейска социална харта (ревизирана) 

Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд 

Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт 

Конвенция за правата на детето 

Въпросник за прилагане на конвенцията 

Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване 

Препоръка Rec(2001)16 на Комитета на министрите към страните-членки за защита на децата от сексуална експлоатация 

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца 


Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права

Декларация от Сараево 15 май 2004 година

 


Специализирани институции, специални училища и дневни центрове за деца

Организации, предлагащи помощ - лечение и рехабилитация на зависими от наркотични вещества