facebook
English

www.gavroche-bg.org

Мисия и цели

 

Мисията на Сдружение "Гаврош" е предоставяне на комплексни социални грижи и услуги на деца и младежи в риск от гр. Варна и региона.

 

 Целите на Сдружението са:

  • Социализация и интеграция в обществото на деца и младежи в риск
  • Превенция на насилието и безпризорността на деца и младежи в риск
  • Развитие на дом "Гаврош" като модел за превенция, поддръжка и шанс в живота на безпризорните деца;
  • Популяризиране на резултатите от работата с деца на улицата с цел стимулиране изграждането на подобни структури;