facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Нашите гласове
27.11.2015

Приключи проект Нашите гласове - Фаза 2 към Университета в Бедфордшир, Англия. През месеците октомври и ноември младежите от Защитеното и Наблюдаваното жилище, подпомогнати от доброволци от варненски гимназии, участваха в пет уъркшопа по превенция на сексуално насилие. По време на груповата работа бяха измислени и дообработени ключови послания за спиране на насилието над деца и млади хора, по които участниците заснеха фотографии. На финалът на проекта бяха изготвени пана, които ще бъдат изложени пред други организации и младежи.