facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Регионална среща на Национална мрежа за децата във Варна
29.01.2016

На 27ми януари в новия клуб за творчески занимания и семейни групи на сдружение „Спина Бифида и хидроцефалия” – Варна се проведе среща на представители на неправителствените организации от Североизточен регион с членове на Секретариата на Национална мрежа за децата – изпълнителния директор Георги Богданов и директор „Развитие на мрежата“ Мария Брестничка. В събитието взеха участие и представители на регионалните структури на Национална асоциация на ресурстните учители.

По време насрещата регионалният координатор на мрежата – Гергана Енчева от Сдружение "Гаврош", представи дейностите, реализирани в региона за периода юни-декември 2015 г. Обсъдени бяха оперативния план и как да бъде оптимизиран. Акцент в презентацията беше поставен на участието на организации от региона в младежкото събитие на мрежата VOCE. IT – мнение от значение, което се проведе в София на 20 ноември и където беше показан изготвения от варненски младежи клип „Деца на съдбата”.

Най-голямото събитие за региона през изминалите шест месеца е проведената в началото на декември дискусионна среща на тема „Ранна подготовка и превенция на отпадане от образователната система на деца в риск. Подобряване на междусекторната комуникация“, в която организациите представиха добри практики и проблеми пред представители на местната власт, общностен център, детски градини, училища и родители.

Във втората част от регионалната среща бяха обсъдени плановете и възможностите за участие на местните организации в предстоящите събития и кампании на Национална мрежа за децата, свързани с 10-годишнината на обединението.

Крайният резултат от събирането е изборът на основен приоритет за региона и планиране на дейностите и областите за съвместна работа през настоящата година.