facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Първият подарък
01.12.2017

На 30 Ноември получихме първия подарък за Коледната кампания. Защитеното и Наблюдаваното жилища бяха посетени от г-жа Весела Тотева, която се запозна с девойките и с дейностите на сдружението. Срещанта беше много приятна и обещаваща за бъдещо приятелство. Нашата гостенка бе и първата, участваща в кампанията за хранителни продукти и хигиенни материали.

Благодарим от сърце!