facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Мобилна подкрепа
15.12.2017

Деца от бедни семейства участват в игри и образователни дейности по време на работа на терен, осъществявана в рамките на проект "Мобилна подкрепа", финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe. Екипът на Сдружение "Гаврош" ежеседмично посещава семейства в нужда и ги подкрепя с необходими продукти и материали чрез кампания в платформата Timeheroes. Над 15 деца всяка седмица се събират, за да се забавляват докато упражняват азбуката и числата, а родителите получават консултации по важни за тях теми като детски права, достъп до образование, насилие и др.