facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Регионална среща Североизточен регион на НМД
09.06.2017

През юни 2017 година с изтичането на мандата на първите регионални координатори в осемте региона на Мрежата се събраха регионалните съвети, съставени от членовете на НМД във всеки регион, които избраха регионалните координатори за следващите две години. Във всяка една от срещите беше представен отчет на регионалния координатор за първите две години на работа, който беше обсъден от Регионалния съвет, последван от представяне на номинациите за регионален координатор за втория мандат и избор.
За регионални координатори бяха избрани:
– Североизточен регион (областите Варна и Добрич) – сдружение „Гаврош“ – Варна
– Североизточен централен регион (областите Силистра, Разград, Шумен и Търговище) – Клуб на нестопанските организации – Търговище
– Северен централен регион (областите Русе, Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч) – Център Амалипе
– Северозападен регион (областите Видин, Враца и Монтана) – сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина
– Югоизточен регион (областите Бургас, Сливен и Ямбол) – сдружение „Верният настойник“
– Югоизточен централен регион (областите Стара Загора, Хасково и Кърджали) – сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора
– Югозападен централен регион (областите Пловдив, Пазарджик и Монтана) – фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик
– Югозападен регион (областите Перник, Кюстендил, Благоевград и София-област) – фондация „П.У.Л.С.“ – Перник
Работата на регионалните координатори за следващите две години ще бъде съсредоточена основно върху координиране на местните дейности, на инициативите и кампаниите на Мрежата, координация на специфични за региона дейности, подкрепа и активизиране на членовете на Мрежата в региона и подкрепа на взаимоотношения между членове на НМД и други организации и институции, които имат роля в гарантирането на детските права.