facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Годишна среща на НМД
26.06.2017

Национална мрежа за децата проведе своята Годишна среща 2017 от 21ви до 25ти юни в Еко хотел „Здравец”. Тази година срещата бе особено специална за Мрежата, тъй като поканени за участие бяха много деца и млади хора от цялата страна. Ценен помощник в измислянето и подготвянето на това голямо събитие бяха именно младите хора от Младежка мрежа „Мегафон“, които бяха дейни участници през всички дни на Годишната среща. По време на срещата се проведоха работни срещи на регионалните съвети на Национална мрежа за децата; панел „Къща на децата“; срещи на тематичните работни групи „Образование“, „Правосъдие“, „Здраве“ и „Семейство“; изложение на интересни дейности, организации и практики, обучения за промяна на нагласите към децата и младите хора от ромската общност. Също така бе избрани нови Управителен и Контролен съвети. По време на събитието с помощта на режисьора Петър Вълчев беше заснет филмът „НаСреща“, за да покаже как младите хора могат да участват в организирането и планирането на подобни формати и как мнението им да бъде чуто и признато от възрастните. Филмът показва различни гледни точки за това как е възможно и защо е необходимо децата да имат думата. Филмът можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=BdhtdVbYcfI&feature=youtu.be

снимки: Петър Вълчев