facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


20.07.2017

На 17-18ти юли в Павел баня се проведе среща на регионалните координатори на НМД. Срещата имаше за цел да обобщи опита от първите две години в отделните региони и като цяло, да набележи ключови насоки за действие, които регионалната координация трябва да покрие в отделните области на своята работа и специфично за всеки един отделен регион, както и да спомогне за приемо-предаването в регионите, където има смяна на регионалния координатор.