facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Пролет иде
15.03.2018

През слънчевите и топли дни тази седмица момичетата от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост към Сдружение "Гаврош" засадиха в саксии цветята, които получиха за 8 март. Говорихме за грижите за растенията, красотата и аромата им.