facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


19.03.2018

На 14 март група деца, скоито екипът на сдружението работи по проект "Мобилна подкрепа", финансиран от обществения борд на TELUS International Europe, посетиха археологическия музей в гр. Варна. Децата слушаха беседа, адаптирана за тяхната възраст, разгледаха интересни експонати, видяха макети на жилища и рисунки, пресъздаващи живота на древните българи.