facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


10.04.2018

Преди Великден младежите от Защитено и Наблюдавано жилища посетиха възрастните хора в хоспис "Здравец", където боядисваха яйца заедно с тях. Практика на Гаврош е не само да посреща доброволци, а и да насърчава доброволчеството сред младежите от социалните услуги.

След това, младежите боядисаха яйца и в жилищата.