facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


25.04.2018

Продължават упражненията по писане и смятане по проект "Мобилна подкрепа", финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe. Децата са по-активни и с по-голяма готовност участват в упражненията, подпомогнати от доброволец.