facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


16.05.2018

Родители на деца, с които екипът работи по проект "Мобилна подкрепа", финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe, бяха консултирани за видовете учебни заведения, начините за записване на децата в училище, нужните документи. По време на срещата бяха разгледани профилите на най-близките училища до жилищния им район и бяха обсъдени евентуалните трудности за децата при постъпване в първи клас или връщане в учебно заведение след прекъсване. внимание отделихме на важността на образованието за бъдещето на децата.