facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Национална мрежа за децата за седми пореден път представи доклада „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“
26.04.2018

На 26 април 2018г. във Варна организации, членове на Национална мрежа за децата представиха доклада "Бележник 2018" пред представители на институции, местни власти, родители и НПО.
Средният успех на държавата в грижата за децата е 2,88 според доклада „Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Това е най-ниската оценка, която институциите получават за работата и политиките си, касаещи децата, от началото на изготвянето на доклада преди 7 години.
„Бележник“ извършва ежегоден мониторинг на поетите ангажименти от страна на институциите, касаещи правата на децата. Той се разработва от експерти в съответните области, които използват факти и данни, предоставени от самите институции по реда на Закона за достъп до обществена информация. Докладът включва и препоръки, които биха подобрили съществуващите политики и практики. Той разглежда 25 поети от държавата ангажимента в 5 области: „Основни принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Правосъдие“.