facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Стартира проект "През кухнята за по-добър живот"
22.11.2018

Сдружение "Гаврош" започва работата по проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на TELUS International. Проектът е насочен към родители от семейства в риск – самотни майки, многодетни семейства, хора с увреждания, както и към младежи в социални услуги към сдружението. Дейностите са свързани с пряка подкрепа, консултиране и практическо обучение по готварство в неформална среда, чрез които ще целим подобряване на грижите за децата, подобряване на достъпът до здравни и образователни услуги и общо развитие на родителския капацитет.

Младежите, които ще участват в проекта, са потребители на социални услуги „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” и „Наблюдавано жилище” към Сдружение „Гаврош” и ще имат възможност пряко да участват в планирането, организирането и осъществяването на дейностите, съобразно индивидуалните си възможности. Дейностите по проекта ще спомагат развиването на умения за независимм живот.

Очакваме в дейностите по проекта да се включат граждани като доброволци и дарители.