facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Гаврош взе участие в деветото Есенно училище по правата на децата на Национална мрежа за децата
20.09.2018

Между 10 и 16 септември Национална мрежа за децата проведе своето редовно Есенно училище по правата на децата. Обучителното събитие дава старт на новата група от 8 организации – 8 възрастни професионалисти и 16 деца – участници в програма „Мегафон“, сред които и Сдружение "Гаврош". След интензивното обучение в основите на правата на децата и важността на правото им на мнение, децата стават част от младежка мрежа „Мегафон“, с която НМД работи в редица свои ключови дейности.

Чрез серия от интерактивни упражнения младите участници задълбочено разучиха правата на децата, опознаха Национална мрежа за децата и се подготвиха за бъдещите предизвикателства в „Мегафон“. Междувременно възрастните професионалисти от различни ъгли разгледаха различни подходи към създаването и прилагането на проекти и програми, основани на правата на децата, и усъвършенстваха уменията си за работа с деца, особено що се касае до участието на децата в тяхната дейност.