facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


06.12.2018

На 5.12.2018г. се проведе първата среща по проект „През кухнята за по-добър живот“. В него се включиха потребителите на социалните услуги „Наблюдавано жилище“ и „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ към Сдружение „Гаврош“, както и самотни майки. Срещата се проведе в заведение за хранене, в което главният готвач Павел разказа какво означава меню, как се изготвя, какви хигиенни норми и норми за безопасност на труда трябва да се спазват.

В разговор със социалния работник от сдружението участниците в проекта споделиха, че интерес за тях представляват теми в различни области – здравословно хранене, представяне пред работодатели с цел намиране на подходяща работа, медицински грижи. Основните нужди на самотните родители са от здравни и социални консултации, както и подпомагане с храни, лекарства и дрехи. Някой от децата им се нуждаят и от подкрепа за справяне с учебния материал.

След беседите, участниците навлязоха в кухнята и започнаха своите парктически упражнения под ръководството на главния готвач.