facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


07.01.2019

На 4 януари с участницзите в проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International, говорихме за прицедурата за кандидатстване за интеграционни добавки. Социалният работник разясни промените и предостави бланки за попълване, след което 5 човека бяха придружени до Дирекция "Социално подпомагане", където служител ги консултира индивидуално за възможностите за ползване на социални услуги и помощи.