facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


14.01.2019

На 12 януари бяха проведени индивидуални психологически консултации на самотните родители по проект "През кухнята за по-добър живот", финансиран от Обществения борд на Telus International. Внимание бе отделено на преодоляването на емоционални проблеми и трудности в социалния живот на жените, както и на децата, растящи в непълно семейство. По желание на участниците доброволец проведе и инструктаж за оказване на първа помощ.

Както при всяка среща по проекта, най-забавната част бе готвенето с инструкциите на главен готвач Павел.