facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Пролетно училище по програма
13.04.2023

Сдружение „Гаврош“ и двама младежи-доброволци,  взеха участие в пролетния лагер на програма "Мегафон" в гр. Стара Загора. По време на лагера бяха организирани интересни занимания и работа по групи по теми, свързани с активното участие на децата и младите хора, сътрудничеството между граждани, правителството, НПО сектор и медии, лидерство, застъпничество и др. Младежите се учеха едни от други как да дискутират, да се изслушват и аргументират, да измислят креативни начини за представяне на информация с едно и също съдържание пред различна аудитория - младежи, политици, журналисти и др. направени бяха ролеви игри и упражнения, в които всички заедно измислиха въпроси, които искат да зададат на политиците по отношение на образованието, здравословното хранене и спорта. 

В края на лагера младежите заедно планираха и участието и ролите си в следващите събития в мрежата – Бележник 2023, Златна ябълка, Годишна среща на членовете на НМД, Деца изследователи и др.

Продължава работата по групи и за създаването на младежки подкаст, за което мегафонци бяха обучени по-рано тази година.