facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Покана до членовете на Сдружение Гаврош
02.06.2023

Pokana

Управителния съвет на Сдружение „Гаврош”- гр. Варна, на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ, отправя покана към членовете на сдружение "Гаврош" за участие в Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 03.07.2023г. от 15:30ч. в ресторант Годзила Севастопол на адрес бул. „Княз Борис I-ви“ 66.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението през 2022г.

2. Годишен финансов отчет за 2022г.

3. Приемане на нов мандат за членовете на управителния съвет.

4. Други

 

 

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същия ден и място при същия дневен ред.