facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


12.06.2015

От м. март до м. юни Сдружение "Гаврош" прие три финландски студентки по линия на ТУ- Варна. През времето, прекарано с децата, стажанките участваха активно в заниманията с деца, подпомагаха ограмотителния процес в ЦРДУ, запознаха се с особеностите на работата на терен и подпомагането на деца в риск. На финала организирахме весело парти за сбогуване с новите ни приятелки.