facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


27.07.2015

На 21 юли 2015г. в Гаврош се проведе работна среща по проект "Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера", изпълняван от Сдружение "Шанс и закрила" - Хасково. Сдружението ще бъде пилотна организация заедно със Сдружение „Център Мария” - Горна Оряховица и Сдружение „Деца и юноши” - София. Цели на проекта:
1. Да се повиши организационната и финансова устойчивост на НПО като се постави фокус върху оценка на въздействието от тяхната работа върху цялата общност;
2.  Да се създаде и разпространи механизъм за саморегулация на дейността на НПО, базиран на проучване и демонстриране на ползите, които организацията създава за общността.

 

Проект "Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –2014г.

www.ngogrants.bg