facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


21.01.2015

От 20.01.2015г. услугата "Защитено жилище за младежи, напускащи специализираните институции" към Сдружение "Гаврош" беше трансформирано в две нови услуги: "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" с капацитет 4 и "Наблюдавано жилище" с капацитет 4.