facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини


14.03.2016

Сдружение "Гаврош" изготви Доклад за извършената оценка на въздействието на услугата „Защитено жилище за младежи, напускащи специализираните институции" като част от проект " Оценка на въздействието от дейността на НПО в социалната сфера", реализиран от Сдружение "Шанс и закрила", гр. Хасково.

 

Повече за проекта и доклада от оценката може да се види тук:

Оценка на въздействието от дейността на НПО в социалната сфера

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –2014г. 
www.ngogrants.bg