facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Търсим доброволци
14.03.2024

 

През м. март 2024г. Сдружение „Гаврош“ стартира инициативата „По-активни и по-неуязвими“, чрез която целим да предадем опита си за подкрепа на уязвими хора с подходи за работа през правата, активното участие и застъпничество. Чрез обучения на специалисти, уязвими лица и граждани ще допринесем за по-доброто разбиране на човешките права и ценностите на ЕС в контекста на социалните услуги. Ще подкрепим екипите на социални услуги и в по-малки населени места за привличане на доброволци в подкрепата на потребителите си и застъпничество пред местните институции. 

Инициативата цели и да повиши информираността на институциите и общността за мнението и нуждите на потребителите и специалистите в социални услуги за рисковете за техните права, чрез което да се увеличат възможностите им за интегриране в обществото.

Във връзка с това се обръщаме към заинтересованите граждани да се включат в инициативата като доброволци и да ни подкрепят в дейностите. 

 

За повече информация:

https://timeheroes.org/bg/gavrosh/podkrepi-hora-sotsialni-uslugi-choveshki-prava-varna-dobrich

 

 

„Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).