facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Среща с потребители от социалини услуги
19.04.2024

Днес проведохме среща с потребители от социални услуги, участвали в проучване по инициатива "По-активни и по-неуязвими" на Сдружение "Гаврош". Присъствалите са хора с увреждания от Защитени и Наблюдавани жилища и заедно с тях обсъдихме резултатите от направената анкета сред над 40 потребители от 10 социални услуги в области Варна и Добрич на тема човешки права и ценности на ЕС. По време на срещата бе представена по достъпен начин по-подробно инициативата „По-активни и по-неуязвими“ на Сдружение „Гаврош“, както и бе дадена информация за предстоящите обучения за потребители от социални услуги.

От попълнените анкети научихме, че хората, ползващи различни социални услуги, имат обща представа за човешките права, знаят че има такива и кои са основните институции, към които да се обърнат за защита, но често се затрудняват в разбирането на значението на правата. Въпреки това, повечето разпознават и посочват като нарушаване на правата насилието и дискриминацията, както и липсата на равенство между хората и признават, че имат нужда от повече информация и подкрепа, и от хора, на които да се доверяват, за да са по-защитени.

 

 

Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).