facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Среща със специалисти от социални услуги в региона
23.04.2024

Днес се срещнахме със служители от социални услуги от региона, за да обсъдим проведеното през месеца проучване относно разбирането на правата и ценностите на ЕС, разботата с потребители през тяхната призма, активното участие и въвличането на доброволци.  В анкетата участваха над 37 специалисти от екипите в Защитени и Наблюдавани жилища, ЦСРИ, Дом за пълнолетни лица с увреждания, Асистенска подкрепа и други от населени места като Варна, Суворово, Дългопол, Горен чифлик, Долни Чифлик, Опанец и др. Заедно с участниците в срещата обсъдихме предстоящите обучения на служители и потребители и какво предстои в следващите месеци. По време на срещата бе представена по-подробна информация за инициативата „По-активни и по-неуязвими“ на Сдружение „Гаврош“, част от която бе анкетното проучване, както и бяха обсъдени ценностите на ЕС. 

Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).