facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Среща с доброволци
30.04.2024

Проведохме срещата с представители на третата група участници в проучването по инициативата "По-активни и по-неуязвими" - доброволците. Заедно с тях обсъдихме какво сме научили от анкетите, какво разбират гражданите под човешки права и европейски ценности, доколко запознати се чувстват с видовете социални услуги, които съществуват и особеностите на целевите им групи. След като прегледахме изготвения анализ на информацията, получена от анкетите, заедно планирахме датата за предстоящото обучение за граждани, въвлечени в инициативата и на какви теми да се наблегне в него. Доброволците споделиха и колко е важно да има повече активни хора, подкрепящи уязвимите групи, чиито нужди са същите като хората, които не се намират в уязвимост. Екипът на инициативата отново предостави накратко информация да предвидените дейности за следващите месеци и как се очаква доброволците да се включат. Участниците в срещата изразиха мнение, че предстоят интересни събития и, че за всеки ще има нови предизвикателства, особено що се отнася до опознаването на социални услуги, които не са в града.

 

 

Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).