facebook
English

www.gavroche-bg.org

Новини

Обучение на доброволци по права и ценности на ЕС
17.05.2024

На 12ти май проведохме еднодневно обучение на граждани, привлечени като доброволци в инициативата "По-активни и по-неуязвими", изпълнявана от Сдружение "Гаврош" по фонд "Заедно". Групата на участниците беше разнообразна - бъдещи студенти, специалисти в различни области, както и представители на бизнеса и образователната сфера, което направи динамиката в общуването и работата по задачите доста интересна.

Основните теми, по които дискутирахме в първата част на обучението, бяха права, ценности на ЕС, дезинформация и как да общуваме с хора в различна уязвима ситуация. Говорихме за това колко е важно да се провеждат информационни кампании и обучения на различни групи в обществото по права на човека, защото според участниците малко се говори на тези теми. Следобед подробно разгледахме видовете социални услуги и потребностите на уязвимите групи в тях. Насочихме вниманието на доброволците към трудностите на уязвимите хора при защитата на правата им и тези от тях, които са участвали в предишни инициативи на сдружението, споделиха своите впечатления и наученото и заключиха колко полезно е включването на граждани в работата с потребители. Участниците работеха по групи и се научиха да анализират нуждите на уязвимите хора, да свързват правата с потребностите и да мислят за хората през призмата на тяхните особености.

В края на деня разгледахме предстоящите дейности и възможностите на доброволците да се включат. 

 

Инициатива „По-активни и по-неуязвими“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).