facebook
English

www.gavroche-bg.org

Център Гаврошовци

 

 

от м. октомври 2017г. Центърът е затворен.

 

 

 

 

 

Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция  на деца и младежи в риск

Център Гаврошовци е създаден с финасовата подкрепа на Фондация ЛАЛЕ.

Центърът има за цел осигуряване на отдих и социлната реинтеграция на младежи и деца в риск. Ще обслужва желаещите от цялата страна специлаизирани институции и неправителствени организации работещи с деца за организиране на занимания през свободно, ваканционни и определено за отдих време на децата.

Центърът ще осигурява база с 15 легла и 4 стаи.

Центърът ше бъде обслужан от местни жители наети като помощен персонал. Така Гаврош осигурява възможности за работа и на малкото хора в махала Дебели Рът.

За повече информация и интерес към центъра, моля обърнете се към 
Г-жа Мария  Прохаска 
Член на Управителния Съвет

Сдружение "Гаврош"

моб. 0878 140024
office@gavroche-bg.org

cent_gavr01.jpg

cent_gavr02.jpg

cent_gavr03.jpg

cent_gavr04.jpg

 


Допълнителни файлове