facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Ромски жени за своите права

Проект: Ромски жени за своите права

Цел: Превенция и социално подпомагане на 100 жени от ромски произход от Варна, кв. Владислав Варненчик.

Обхват: гр. Варна
Резултати: Проведени са 17 сесии по превенция. 100 жени са запознати със своите права, формирали са знания и умения да се предпазват. 100 жени са подпомогнати с хранителни продукти, дрехи и лекарства.
Бюджет: 6000  USD
Продължителност: Юни 2003 – Януари 2004
Донор на проекта: Посолство на Канада, Букурещ