facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект

Главна цел: осигуряване на възможност на хора от уязвими групи за преодоляване на социална изолация и развитие на умения за справяне с трудности

Под цели:

1. Подкрепа на младежи от социални услуги за развитие на умения за независим живот.

2. Подкрепа на родители от уязвими семейства за подобряване на грижите за децата и достъпа до образование и здравни услуги.

Дейности:

1. Организиране на неформално обучение по готварство в заведение за хранене.

2. Предоставяне на социални и здравни консултации, придружаване до институции, индивидуална работа и съдействие за достъп до здравни и образователни услуги.

3. Организиране на доброволчески и дарителски кампании за подкрепа на семействата и младежите.

Бюджет: 4 400лв.

Продължителност:
6 месеца

Донор на проекта: Обществен Борд на TELUS International Europe