facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Да се направи достояние най-добрата практика за закрила на децата в Северо-Източна България” 2004-2007

Цели:
1.    Да се развие обучителен наръчник за закрила на детето за училища, детски градини и държавни институции.
2.    Да се развият уменията на учители и други професионалисти, които се грижат за децата.
3.    Да се подобри обучението за закрила на деца на студенти от Варненския свободен университет, изучаващи социални дейности.
4.    Повишаване използването на мулти-дисциплинарни комисии за закрила на детето от Община Варна.
5.    Засилване на закрилата на детето в семейството.
Обхват: Североизточна България
Резултати: Създадено е ръководство за закрила на детето срещу сексуално насилие и е издадено в 1000 екземпляра.Обучени за ползване на Ръководството по превенция на насилие над деца са 82 педагози, педагогически съветници и социални работници  от общо 11 селища и 61 учебни и социални заведения в Североизточна България. Обхванати са градовете Добрич, Силистра, Повеляново, Девня, Провадия, Кранево, Шумен. След приключване на обученията проведени превантивни сесии с 203 деца в риск в съответните детски и учебни заведения. Проведено е обучение на 50 студенти. Осигурена е възможност за практиката на студенти от 3 университета и 4 спецалности Педагогика, Социална педагогика, Социално дело и Психология. Подпомогнати са 140 семейства, в които има насилие, и общо 316 деца: 25 деца, преживели сексуало насилие – въвличане в проститция, опит за блудство, свидетели на недопустимо сексуално поведение, покана за секс от вьзрастен; 160 деца, преживели физическо насилие, 131 деца, преживли емоционално насилие и пренебрегване.
Бюджет: 138141 Euro
Продължителност: Април 2004 - март 2007
Донор на проекта: Фондация ОУK, Швейцария