facebook
English

www.gavroche-bg.org

Нашите гласове

Партньорски проект: Нашите гласове

Главна цел: „Нашите гласове” промотира въвличането на млади хора в усилията за превенция на сексуалното насилие над деца в Европа.

Подцели:

Работа с младежи- съветници, за да се чуят тяхното мнение и идеи за това как да се спре сексуалното насилие.
•    Идентифициране на възможностите, подпомагащите дейности и изграждане на умения и знания у младежи-съветници и други млади хора да се изразяват и споделят своята гледна точка с другите.
•    Повишаване и укрепване на кооперативната работата с организации, работещи с младежи по въпросите на сексуалното насилие;   
• Съвместно разработване на ресурси и инструменти с младежи и практици за насърчаване и активизиране на участието;   
• Подкрепа за мрежа от практикуващи, интересуващи се от активна работа за документиране, обсъждане и разпространяване на примери и обучение.

Бюджет: 1000 паудна

Продължителност: Юли 2014 - Декември 2014

Донор на проекта: Проектът се координира от Интернационалния център: изследване на детската сексуална експлоатация, насилие и трафик към Университетав Бедфордшир, Англия и се финансира от ОУК.