facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”

 

Водеща организация: Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково

Партньори:
- European Roma Information Office (ERIO), Брюксел
- Фондация Лале, София
- Нов български университет , Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, София
- Сдружение "Гаврош", Варна

Цели на проекта:
1. Да се овластят ромски жени за подкрепа на образованието на децата;
2. Да се разпространят успешни практики за интеграция на ромите в образователната система на национално и европейско ниво;
3. Да се насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за координиране на техните действия, свързани с образованието на децата.
Дейности
4. Разработване на методология за провеждане на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”;
5. Провеждане на 3 събития във Варна, Кюстендил и Хасково за представяне на двата модела за семейна подкрепа;
6. Обучение на 51 специалисти, работещи с деца, за независими координатори на ФГК и обучители  в „Училище за родители”; 
7. Организиране на 30 Фамилни групови конференции с цел въвличане на ромските жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с представителите на  училището;
8. Провеждане на 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата;
9. Работа с 450 представители на ромската общност - консултиране, срещи, дискусии - за повишаване на тяхното разбиране за ролята на образованието за развитието на детето;
10. Разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво - национална конференция, заключителна конференция в Брюксел, уебсайт, брошура за проекта;
11. Оценка на въздействието на проектните дейности.

 

Период на изпълнение: септември 2018 – август 2020
Бюджет: 182 109.72 Евро

 

Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство  (2014-2020)“ на Европейския съюз


Допълнителни файлове