facebook
English

www.gavroche-bg.org

Пенка Йорданова Стоянова

Пенка Йорданова Стоянова

 

Пенка Стоянова е родена през 1947г. в гр. Ямбол. Завършва Органична химия в София, след това защитава дисертация и се хабилитира през 1982г. в сферата на полимерните технологии. От 1998г. е преподавател по химия в Технически университет-Варна. В този период от живота си започва да участва и организира благотворителни дейности, посещава домовете за сирации и взима  някои деца в дома си за празници.  Тогава разбира страданието на просещите и скитащите по улиците деца и започва да мисли за създаване на дом, който да ги приютява за по-дълго.
    Ставайки началник на отдел „Образование” към Община Варна, създава добри контакти с президентството и върналия се в страната Иван Станчов.  Заедно с него и Мария Петкова организира благотворителни градски мероприятия и по този начин прави първите крачки към създаването на НПО. Идеята се превръща в реалност след получаване на къща от Община Варна и първото международно финансиране.
     Оттогава до 2014г. е изпълнителен директор на сдружението. На Общо събрание, проведено през декември 2013г. е избрана за Председател на Управителния съвет.