facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Превенция на сексуалното насилие върху безпризорните деца в град Варна

Проект: Превенция на сексуалното насилие върху безпризорните деца в град Варна

Цел: Превенция на сексуалната злоупотреба с деца на улицата от Варна, защита на децата от сексуално насилие в тяхната общност.
Обхват: Варна, Каменар, Аспарухово, Победа
Резултати: Изградена е мрежа от специалисти и институции за превантивна работа срещу сексуална злоупотреба над деца. Проведени са сесии по превенция в училища и ромската общност и запознаване на децата с начините на предпазване. Осъществени са медийни предавания с цел изостряне на вниманието на обществеността срещу някои изяви – билбордове с двусмислени послания, порно-списания.
Бюджет: 308 680 лв.
Продължителност: Януари 2002 – Декември 2003
Донор на проекта: Фондация ОУK, Швейцария