facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Социална интеграция чрез образование и подобряване бъдещите перспективи на деца в риск

Проект: Социална интеграция чрез образование и подобряване бъдещите перспективи на деца в риск
Цел: Ограмотяване на ромски деца, които никога не са ходили на училище и не могат да бъдат приети в първи клас в общообразователните училища, чрез обучение по краткосрочна учебна програма, която се осъществява в Дом “Гаврош”.
Обхват: Варна, Владиславово
Резултати: 40 ромски деца в риск от квартал “Владиславово” на град Варна са ограмотени иподготвени за училище. Семействата на 40 деца са подпомогнати с дрехи и хранителни продукти.
Бюджет: 34076 GBP
Продължителност: Февруари 2003 – Януари 2004
Донор на проекта: DFID - Британско посолство