facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Социална интеграция чрез образование на ромите от Варненска област

Проект: Социална интеграция чрез образование на ромите от Варненска област
Цел: Ограмотяване на ромски деца, които никога не са ходили на училище

Обхват: Варан, Синдел, Дъбравино

Резултати: проведен е тримесечен курс за завършване на съответния образователен клас 5-8; Придобита е професионална квалификация “Оператор шевно производство” от:
40 неграмотни младежи от ромски произход от Синдел;
40 неграмотни младежи от ромски произход от Дъбравино;
40 младежи с незавършено основно образование от Синдел;
40 младежи с незавършено основно образование от Дъбравино;
40 млади жени от ромски произход със завършено основно образование, но без професионална квалификация от Синдел;
8 младежи от ромски произход, от които 7 жени, които учат във ВУЗ.
Бюджет: 48185 EURO
Продължителност: Декември 2003 – Септемри 2004
Донор на проекта: МРРБ, Програма "Социална интеграция"