facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Градивни подходи в борбата с безпризорността

Проект: Градивни подходи в борбата с безпризорността
Цел: Обмяна на опит, създаване на на международна мрежа от НПО и институции
Резултати: Повишен е капацитетът на организацията по отношение на подкрепата на безпризорни деца и жени. Придобит е нов професионален опит.

Бюджет: 22000 Евро
Продължителност: Октомври 2003 – Октомври 2004
Донор на проекта: CATCH, Malmo