facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Дневен център за работа с деца на улицата

Проект: Дневен център за работа с деца на улицата
Цел: Социализация и интеграция на деца и младежи в риск от град Варна
Резултати: Гаврош организира и проведе образователни и професионални курсове.
49 деца са върнати обратно в училище;
100 децата са преминали модули по функционално образование;
110 деца са преминали през Дневния център и са получили медицинска помощ, храна и дрехи.
20 деца на възраст 12 години придобиха грамотност.
20 младежи от ромски произход се запознаха със своите права и начините за противодействие в случаи на сексуално насилие.
100 деца на улицата са участвали в културни и спортни дейности.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Бюджет:    592 641 лв.
Продължителност: Октомври  2004 – Септември  2007
Донор на проекта: Министерсво на труда и социалната политика