facebook
English

www.gavroche-bg.org

Проект: Създаване и внедряване на модел за закрила на деца в основни училища в Квартал Владислав Варненчик

Проект: Създаване и внедряване на модел за закрила на деца в основни училища в Квартал Владислав Варненчик
Цел: Превенция на насилието над деца и младежи
Обхват: Варна
Резултати: Създаден е модел за закрила на децата от насилие в 5 училища. Проведена е конференция с представители на училищата, на образователни и социални дирекции, медии.
Бюджет: 5926 лв.
Продължителност: Април 2006 – Юли 2006
Донор  на проекта: Фондация Отворено Общество - София