facebook
English

www.gavroche-bg.org

Ремонт на къщата в Дебели рът област Елена за създаване на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск

Главна цел:

Ремонт на къщата в Дебели рът област Елена за създаване на Национален център „Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск.

Обхват: България

Резултати:

Изготвен и приложен е архитектурен план за реконструкция и модернизация на сградата.
Изцяло е ремонтиран покрива. Направени нови врати на помещенията. Боядисани са всички помещения. Направена е външна стълба.
Изкопана е септична яма. Обособени нови помещения – медицински кабинет, сервизни помещения, механа и миалня.
Изградени са нови ел.  И водопроводна инсталации. Закупени и мотгирани са бойлери.
Изградена нова канализационна система.
Изградена отоплителна система за цялата къща.
Къщата е измазана и освежена.
Обособен е двор с градинки и площи за игра.
Бюджет: 62 384 лв.

Продължителност: Май 2006 - октомври 2006

Донор на проекта: Фондация "Лале" гр. София