facebook
English

www.gavroche-bg.org

Нова визия

Главната цел на проекта е да се преодолее социалната изолация на ромските жени от гр. Варна
Подцели:
1.     Да се създаде нова визия на ромските жени.
2.     Да се подобри самочувствието ромските жени.
3.     Функционално ограмотяване на ромски жени.
4.     Развитие капацитета на Сдружение „Гаврош” за подпомагане на ромските жени.

Обхват: Варна

Резултати: 10 жени подобриха общата си култура за разпознаване на насилието, своите права и грижи за децата. В процеса на работа бе подобрен и капацитетът на екипа за осъществяване на социална подкрепа на ромски жени, както и за преодоляване на социалната им изолация. Гаврош затвърди позициите си на организация, посредничеща на ромската общност за социална включеност и подпомагане.

Бюджет: 3300 лв.

Продължителност: Юни 2007 - Септември 2007

Донор на проекта: Община Варна, конкурс “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от oбщина Варна”