facebook
English

www.gavroche-bg.org

Здраво семейство

Главна цел на проекта е да се подобри здравната култура и статус на жени от ромски поризход и на момичета, напуснали специални институции.
Подцели:
Да се осигури достъп до адекватна здравна грижа на жени и момичета от маргинализирани общности;
Да се осигури достъп до услуги по семейно планиране на жени и момичета от маргинализирани общности;
Да се повишат знанията и уменията на жени и момичета от маргинализирани общности за предпазване от нежелана бременност, полово предавани болести, здравни грижи
Да се формират умения за избор на подходящи партньори.

Обхват: Варна

Резултати: В резултат на дейностите по проекта жените, които бяха включени, подобриха здравната си култура за предпазване от нежелана бременност, използване на контрацептиви и поддържане на полова хигиена. 15 ромски жени и 5 девойки от Защитени жилища бяха прегледани от гинеколог. На 6 от тях бяха сложени спирали. Седем преминаха през медикаментозно лечение, 5 по собствено желание бяха изследвани за туберкулоза. Резултатите са отрицателни. Повишена е културата на бенифициентите относно наличните здравни институции в града и процедурите, свързани с достъпа до тях. Показан им е и  оставен за ползване в ромската махала на квартал „Владиславово” Медицински справочник за град Варна.
Бенифициентите знаят как да се осведомяват за намаленията в магазините и да пазарят разумно. Правилата за записване на дете в детска градина или училище се разбраха от всички участнички в сесиите. Жените знаят при какви случаи да подадат документи за еднократна помощ в Общината. Не могат да попълнят документите си, защото са неграмотни, но знаят как да се обърнат към служителките на гишетата, за да им помогнат.

Бюджет: 4997 лв.

Продължителност: Юли 2011 - Ноември 2011

Донор на проекта: Институт “Отворено общество” – София